اساتید

  • داشبورد طراحی آزمون
  • داشبورد بانک سوال
  • گزارشات وضعیت آزمون
  • هدیه ثبت نام 50 هزار تومان
  • کارمزد ارسال سوال به بانک و کارمز استفاده از سوالات استاد در بانک
  • ثبت فروش آنلاین آزمون در وب سایت
  • برگه اطلاعات استاد
  • گروه بندی دانش آموزان

اساتید منتخب می توانند در فروشگاه آزمون دبیر خوب آزمون منتشر کنند و به صورت آنلاین فروش داشته باشند

لیست اساتید

استاد: فاطمه زرگر

مشاهده صفحه

شرح فعالیت استاد:

توضیحات فعالیت دبیر

عنوان فعالیت های آزمون آنلاین:

تعداد آزمون های آنلاین : 0


استاد: محمدحسین علامی

مشاهده صفحه

شرح فعالیت استاد:

من محمدحسین علامی ، کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شریف، معلم خصوصی فیزیک هستم با تجربه تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان و دانشگاه.

عنوان فعالیت های آزمون آنلاین:

تعداد آزمون های آنلاین : 0


استاد: مهان سلطانی

مشاهده صفحه

شرح فعالیت استاد:

توضیح مختصر

عنوان فعالیت های آزمون آنلاین:

تعداد آزمون های آنلاین : 0


استاد: سینا جلیلی راد

مشاهده صفحه

شرح فعالیت استاد:

توضیح مختصر

عنوان فعالیت های آزمون آنلاین:

تعداد آزمون های آنلاین : 0


استاد: صمد آرزومند

مشاهده صفحه

شرح فعالیت استاد:

توضیح مختصر

عنوان فعالیت های آزمون آنلاین:

تعداد آزمون های آنلاین : 0


استاد: Hamid Kalhor

مشاهده صفحه

شرح فعالیت استاد:

توضیح مختصر

عنوان فعالیت های آزمون آنلاین:

تعداد آزمون های آنلاین : 0


استاد: محمدصادق شوشتری

مشاهده صفحه

شرح فعالیت استاد:

توضیح مختصر

عنوان فعالیت های آزمون آنلاین:

تعداد آزمون های آنلاین : 0