قوانین وبسایت

قوانین وبسایت دبیر خوب

وب سایت دبیر خوب دانش آموزان و اساتید را به صورت جداگانه ثبت نام خواهد کرد و هر کاربر فقط در یک نقش می تواند پنل دریافت کند

نام کاربری ثبت نام در وب سایت دبیر خوب شماره همراه کاربر خواهد بود و اطلاعیه های خرید از سایت از طریق پیامک برای کاربران ارسال می شود

پرداخت های آنلاین در وب سایت دبیر خوب از طریق درگاه پرداخت زرین پال انجام خواهد شد بنابر این تسویه اساتید هر یک هفته یک بار انجام خواهد شد

دبیرانی که در وب سایت تایید می شوند باید آزمونی با کیفیت تجاری منتشر کنند و در صورت عدم رضایت کاربران از کیفیت تخصصی آموزشی آزمون ها این استاد است که پاسخگو خواهد بود و در صورت تشخیص آزمون حذف خواهد شد

هدیه ثبت نام اساتید معادل 50000 تومان در نظر گرفته شده. شارژ اعتبار ثبت نام برای اساتید کاملا اختیاری است و اساتید می توانند از طریق فروش آزمون نیز اعتبار دریافت کنند

اطلاعات کاربران نزد دبیر خوب محفوظ است و نمایش اطلاعات به سایر کاربران محدودیت دارد. هیچ کاربری شماره همراه یا اطلاعاتی غیر از اسم کاربر را مشاهده نخواهد کرد. اساتید فقط می توانند نام کام دانش آموزانی که آزمون خریداری می کنند را ببینند