آزمون آنلاین برای دانشجویان


آزمون آنلاین برای دانشجویان
ایجاد بخش دانشگاهی برای عناوین برگزاری آزمون در وب سایت دبیر خوب جهت استفاده حوزه های آموزشی کنکور های ارشد و دکتری

دبیر خوب در نظر دارد طبق عناوین آموزشی در دانشگاه پیکر بندی بخش دانشگاهی وب سایت را گسترش دهد. عناوینی که در سایت هنوز اضافه نشده اند به مرور زمان با توجه به ثبت نام اساتید و عناوین فعالیت ایشان در آزمون ها سایر عناوین آموزشی دانشگاهی در وب سایت دبیر خوب اضافه خواهند شد.

تعدادی از آزمون های آنلاین در بخش آزمون های رایگان قرار می گیرند. برخی از این آزمون ها توسط وب سایت دبیر خوب از منابع فضای مجازی جمع آوری می شوند و به صورت آزمون تستی چهار گزینه ای طراحی می شوند. دانشجویان برای شرکت در آزمون رایگان کافیست در سایت ثبت نام کنند و در بخش آزمون رایگان آزمون خود را از فهرست بخش و عنوان ها در درس مورد نظر خود انتخاب کنند و در صفحه اطلاعات آزمون دکمه دریافت آزمون آنلاین را بزنند. آزمون های آنلاین رایگان در بخش جستجوی آزمون نیز به سادگی قابل مشاهده هستند

دبیر خوب برای اساتید دانشگاهی در نظر دارد جهت آزمودن نحوه عملکرد وب سایت از اساتید منبع آزمون دریافت کند و به صورت رایگان در وب سایت منتشر کند تا دانشجویان ایشان به طور اختصاصی در آزمون ایشان رایگان شرکت کنند. همچنین سایر دانشجویان در سراسر کشور بتوانند با آزمون ایشان آشنا شوند و در آزمون ایشان شرکت کنند.