پنل کاربران دبیر خوب

پنل آزمون دهنده
 • کارنامهء حرفه ای
 • آزمون آنلاین
 • آزمون استاد
 • آزمون رایگان
 • محاسبه تراز هر درس

خدمات آزمون آنلاین دانش آموزان
خدمات آزمون آنلاین برای اساتید و مدرسین
پنل اساتید
 • داشبورد طراحی آزمون
 • داشبورد بانک سوال
 • گزارشات وضعیت آزمون
 • هدیه ثبت نام 50 هزار تومان
 • کارمزد ارسال سوال به بانک و کارمز استفاده از سوالات استاد در بانک
 • ثبت فروش آنلاین آزمون در وب سایت
 • برگه اطلاعات استاد
 • گروه بندی دانش آموزان

استفاده از یک ابزار کمک آزمون

دقیق و برنامه ریزی شده
دقیق و برنامه ریزی شده
در آزمون های آنلاینی که برای کاربران فراهم شده سعی بر آن بوده که تمامی اصول و نکات مربوط به برنامه ریزی و زمانبندی مناسب رشد آموزشی کاربران فراهم شود
هدایت و راهنمایی دقیق کاربر
هدایت و راهنمایی دقیق کاربر
از مهمترین نکات پیشبینی شده برای استفاده کاربران از آزمون های آنلاین سایت در واقع دقیق بودن و موثر بودن در دوره های زمانی مختلف برای کاربران در آزمون هایی است که کاربر استفاده میکند
همواره قابل دسترس
همواره در دسترس و قابل استفاده
دسترسی های آنلاین و اطلاعیه های گوناگون در فضای مجازی همه برای رساندن شما به یک نر افزار مناسب جهت تمرین و مورد آزمودن است تا همیشه بتوانید دانش خود را بیازمایید